פרק שלישי אבני דרך בשימוש בבעלי חיים בביו־רפואה החדישה וההתנגדות לניסויים אלה: מקורות, אידאולוגיה ואמצעים