מבוא

זכינו ואנו נהנים כיום מחיים ארוכים יותר ומבריאות טובה לאין ערוך מאלה של קודמינו . אין ספק שלהישגי המחקר המדעי והביו רפואי חלק נכבד בכך . הישגים אלה התאפשרו בזכות התרומה המכריעה של ניסויים בבעלי חיים , ולהם חייבת האנושות חוב של כבוד . כמה מתרומות אלה להישגי הרפואה ובריאות האדם והחיה נסקרו בקצרה בפרק הקודם ויוצגו להלן בטבלה . 2 מאלה אתאר כאן כמה מפריצות הדרך בביו רפואה בהרחבת מה . עם זאת , יש לציין שרשימת ההישגים הללו מוטה בגלל העניין והרקע המיוחדים שלי , ולא מן הנמנע שעמיתיי , או הקוראים , מסוגלים להכין רשימה אחרת , ואולי גם מוצלחת יותר , של הישגי הביו רפואה הודות לניסויים בבעלי חיים . הטיה נוספת נובעת מרצוני להציג לפני הקוראים כמה דוגמאות לתרומות של חוקרים ישראלים לשטחי מחקרם ולציין את הישגיהם . כמובן , אין זה המקום לפרט את פרטי כל המחקרים , לתאר תיאור נאמן של התפתחות רעיונות מדעיים מבחינה היסטורית או להעריך את התרומה הייחודית של כל חוקר וחוקר . מעל לכול , אין כאן כל כוונה לדרג את עמלם והצלחתם של עמיתיי . מידת ההעמקה בהצגת הנושאים נבחרה בהתחשב בעניין שהנושא עשוי לעורר בקרב הציבור . שתי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה