פרק שני תרומות ניסויים בבעלי חיים לבריאות האדם ולרווחתו - כמה דוגמאות מאלפות