השימוש בבעלי חיים שעברו שינויים גנטיים (טרנסגניים) בחקר מחלות

בדיון בטיבו של המחקר הבסיסי הוזכרה התרומה החשובה של חיות שהוכנסו בהן שינויים גנטיים מכוונים . לגישה זו יש תפקיד שחשיבותו הולכת וגדלה בחקר מחלות אדם ובעלי חיים . יש לזכור שמהלכן של כל המחלות מושפע במישרין או בעקיפין מן הגנום ( מכלול ההרכב הגנטי של תא , פרט או מין של יצור חי ) של הפרט . הדמיון הרב בהרכב הגנים של כל בעלי החיים , והשימור של רבים מן הגנים לאורך האבולוציה , מאפשרים לימוד והסקת מסקנות לעניין פעילותם ותפקודם בחיות ובבני אדם , בריאים וחולים . הידע שכבר הושג מוכיח כי ככל שהגנים חיוניים יותר , כך הם נוטים להשתמר יותר במהלך האבולוציה ולהיות דומים זה לזה מיצור ליצור . בעוד זבוב התסיסה של פירות , תולעת נימית , דג הזברה והעכבר משמשים להבנת מנגנוני התורשה , עיקר המחקר של מחלות האדם ויונקים אחרים מתבסס על עכברים . ההתרבות המהירה של עכברים , והטכניקות היעילות הזמינות להכנסת שינויים גנטיים בהם , מקלות את המחקר בתחום זה . מבנה גופם ופעילותו דומים מספיק לאדם וליונקים אחרים כדי ללמוד מהם על השינויים בביטוי הגנים בתהליכי ההתפתחות ופעילות האיברים בבריאות ובחולי . הניסיון המצטבר הוכיח שניתן לה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה