פרק ראשון המחקר הביו־רפואי המודרני: מטרות ושיטות

לניתוחים באדם ובחיה שסופם היה , בדרך כלל , מוות וייסורים באותם הימים . כפי שנראה בהמשך , נימוקי המחלוקת העתיקה הזאת על התפקיד של הכרת עולם החי ותפקודו , ומקומם של הניסויים והתיאוריה המדעית ברפואה , מהדהדים גם כיום בדיון בסוגיית הניסויים בבעלי חיים , כאילו לא למדנו דבר באלפי השנים שעברו מאז . במשנה ( בכורות ד , ד ) ובתלמוד הבבלי ( חולין נז ) תוארו ניסויים בחי כדי לבסס החלטות בעניין כשרות בעלי חיים . המשנה במסכת בכורות ( המובאת גם בסנהדרין לג , ע"א ) מעניינת במיוחד בצטטה עדות של הרופא תיודרוס , ככל הנראה תלמיד של האסכולה האלכסנדרונית של הירופילוס , המאשרת את החיות של חזירות שרחמן הוצא מהן על סמך הניסיון באלכסנדריה ( ראו בהרחבה בר אילן . ( 2008 כיוון שחיה שנשחטה כשהיא סובלת מפציעה או מפגיעה הפוגעת בחיותה נחשבת לטרפה ואסורה באכילה , הסיקו מעדות זו חכמים , שבהמה שרחמה הוצא היא כשרה . לדעתו של חוקר התלמוד מאיר בר אילן באותו מאמר , גם קביעת מספר האיברים באדם ( רמ"ח , ( 248 - המיוחסת לתלמידי רבי ישמעאל ( בבלי , בכורות מה , ע"א , ( מבוססת על האסכולה ההירופילית הדוגמטיסטית שבאלכסנדריה , שכאמור ע...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה