תודות

ההכרה בנחיצותו של ספר זה הבשילה במהלך התנדבותי לשמש כיו"ר הפורום הבין אוניברסיטאי לקידום הרפואה בישראל , הפועל מטעם סגני הנשיאים למחקר ולפיתוח של שבע אוניברסיטאות המחקר . מטרת הפורום לעצור את הניסיונות החוזרים ונשנים לפגוע במחקר הביו רפואי בישראל , המתבטאים במאמצים להטיל הגבלות , חסרות תקדים בעולם הנאור , על ניסויים בבעלי חיים עד כדי הפסקתם . בפעילות זו התברר לי שבהיעדר מקורות אמינים אחרים , מובילי דעת הקהל , והציבור בכללו , נחשפים אך ורק למידע שמקורו בקבוצות שוליות המתנגדות לניסויים בבעלי חיים מטעמים אידאולוגיים . מקורות אלה אינם מספקים כל מידע אמין על תרומותיהם של ניסויים אלה בעבר ובהווה לבריאות האדם ולרווחתו , ועל הכורח להמשיך בפיתוח מחקר זה לטובת האנושות ועולם החי ולשם שמירת הסביבה . לעומת זאת הם משופעים בסילופים ובהשמצות חסרות בסיס של מדעני העבר וההווה . גרוע מכך , הספרים העומדים לרשות הקוראים העבריים , רובם ככולם תורגמו בהשראת חוגים אלה . ברצוני להודות לרבים שסייעו לי בהכנת הספר . עמיתיי , המומחים ממני בתחומים רבים משטחי המדע שנסקרו כאן , סייעו לי בין בהכוונה למקורות ובין בעצות ,...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה