מבוא

מיום היות האדם על פני האדמה התקיימו בינו לבין עולם החי קשרי גומלין מגוונים . צמחים ובעלי חיים שימשו מזון לאדם וסיפקו לו כסות ומחסה . בעלי החיים גם סיכנו לעתים את האדם כטורפים ומזיקים , ואף טפילים ומעבירי מחלות בלי שהאדם יהיה מודע לכך באותם ימים . כיום קשרי גומלין אלה נרחבים ומגוונים לאין ערוך . מלבד היותם מקור חשוב וחיוני למזון , ללבוש ולחומרי גלם לשלל תעשיות , בעלי חיים משמשים גם לעבודה ולתובלה , לספורט ( כגון מרוצים וציד ) ואף למחקר מדעי . הם מסבים לאדם הנאה וסיפוק כחיות מחמד או משמשים לצורכי טיפול בסביבה הביתית ומהנים אותו כחיות חופשיות בסביבתן העירונית והטבעית , בגני חיות ובפרקים טבעיים יותר כגון הספארי . לעתים האדם חייב להתערב במערכות אקולוגיות , שמופר בהן האיזון בין מיני בעלי החיים , ולדלל את אוכלוסיית החיות העלולות לפגוע בסביבה או ברווחת האדם . לדוגמה , נברנים , חולדות ועכברים הפוגעים בתוצרת החקלאית מחייבים התערבות בההרבותם , וכך גם יונקים וחרקים מעבירי מחלות הפוגעים באדם , במשקו ומסכנים את בריאותו . בספר שלפניכם אתמקד בפן אחד , חשוב ביותר לשמירת החיים , הבריאות והרווחה של האדם ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה