תוכן העניינים

מבוא 11 תודות 17 פרק ראשון : המחקר הביו רפואי המודרני : מטרות ושיטות 19 מבוא 19 מחקר בסיסי , מהותו וחיוניותו 22 חקר התנהגות בעלי חיים 24 חקר מנגנוני פעילות ( פיזיולוגיה ) 25 מחקרים בהתפתחות , תאי גזע עובריים ושיבוט 28 מחקרים בתורשה ( גנטיקה ) 32 מחקרים רפואיים בחיות 34 בעלי חיים בחקר מחלות אדם 35 השימוש בבעלי חיים שעברו שינויים גנטיים ( טרנסגניים ) בחקר מחלות 36 השימוש בבעלי חיים בתעשיית התרופות ( רוקחות , פרמצבטיקה ) 37 השימוש בבעלי חיים לבדיקות בטיחות ורעילות 44 פרק שני : תרומות ניסויים בבעלי חיים לבריאות האדם ולרווחתו - כמה דוגמאות מאלפות 48 מבוא 48 מחלות זיהומיות , חיסונים ואנטיביוטיקה 52 עירויים , ניתוחים והשתלות איברים 59 מחלות סרטן 69 מחלות ניווניות של מערכת העצבים 79 ( Neurodegenerative diseases ) 'הפרה המשוגעת' ותעלומות אחרות 82 מחלות הפרשה פנימית - סוכרת לדוגמה 90 רבייה ובקרתה - טיפולי פוריות ובקרת ילודה 100 פרק שלישי : אבני דוד בשימוש בבעלי חיים בביו רפואה החדישה וההתנגדות לניסויים אלה : מקורות , אידאולוגיה ואמצעים 116 מבוא 116 מבשרי המדע המודרני וההתנגדות לניתוחים בבעלי חיי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה