מקורות

גורדון , א' . ( 1996 ) תגלית וקסם במוזיאון - פעילויות החינוך של אגף הנוער ע"ש רות . 1990-1960 ירושלים : מוזיאון ישראל . דובב , ל' . ( 1979 ) לקראת חינוך אסתטי . תל-אביב : ספריית פועלים . זנדברג , א' . ( 3 . 11 . 2011 ) איזה בזבוז מפואר . גלריה . הארץ . נדלה מתוך : http : // www . haaretz . co . il / gallery / architecture / environment / 1 . 5560 יחיאלי , ת' ונוסבוים , י' . ( 2000 ) “ משא ומתן כיתתי" כשיטת הוראה קונסטרוקטיביסטית ללמידת המודל החלקיקי של החומר - מהי ולשם מה ? בתוך ת' יחיאלי וי' נוסבוים ( עורכים , ( מבנה החומר - ריק וחלקיקים - מדריך למורה ( נספח 2 . ( 272-267 , 'ד רחובות : מכון וייצמן למדע . כהן-גרבוז , ט' . ( 14 . 7 . 2006 ) איך היא עושה את זה ? תרבות ובידור . . ynet נדלה מתוך : http : // www . ynet . co . il / articles / 0 . 7340 . L-3275140 . html מאתיוס , ג' . ( 2003 ) פילוסופיה וילדים . תל-אביב : ספרי עליית הגג , ידיעות אחרונות , ספרי חמד . מנור , ד' , 1990 ) נובמבר . ( למבוגרים בלבד . סטודיו , . 16 מק'אווילי , ת' . ( 2010 ) על אופן הפנייה אל העננים . המדרשה , 12 ( פ...  אל הספר
מכון מופ"ת