סיכום

בספר זה ניסיתי להדגים דרך שיטתית לקריאה של יצירת אמנות בת-זמננו , שגם מי שאין לו השכלה בתחום תולדות האמנות והאמנות בת-זמננו יכול ללכת בה , כדי להבין לפחות את השלבים הראשונים בקריאה של יצירת אמנות . דרך זאת היא דיאלוגית , נעשית בליווי של מדריך או מנחה , והיא גם קולקטיבית , דהיינו מתרחשת בקבוצה . הדרכים השונות שבהן מדריכי מוזיאונים מנגישים את יצירות האמנות בתזמננו לקהל הרחב ולקהל ילדים ובני נוער הן רבות ושונות , ומעולם לא נחקרו לעומק . מחקר מקיף מסוג זה יוכל מצד אחד , לחשוף את קשיי הילדים בהבנת יצירת אמנות , כפי שמעריך אותם המנחה הבוגר , ומצד אחר , יוכל לחשוף את השקפותיו של המדריך הבוגר לגבי החומרים המתאימים והראויים לילדים . שני התהליכים האלה מתקיימים תמיד במקביל . המנחה מעריך שיתעוררו קשיים מסוימים בקליטה ובהבנה , והוא גם משער מהן היצירות המתאימות לדיון עם ילדים . ההדרכה הדיאלוגית - המאפשרת לילדים או למבוגרים לבחור את יצירות האמנות שירצו לדבר עליהן - עשויה לעקוף במידה מסוימת את השאלה הספקולטיבית - מה מעניין ילדים ? עדיין אין מענה לשאלה אם יצירת אמנות - גם אם נבחרה לצפייה על ידי ילדים -...  אל הספר
מכון מופ"ת