, צבעוני תצלום 1997 ,שפי " שלי והבן בעלי , אני , הקטנה אחותי , אחותי , אחי , אבא , אמא ‭, "‬ בלייר