הדרכה דיאלוגית על כל שלביה ומהלכיה - תיאור מתוך הדרכה

כדי להיטיב להסביר את מהותה של ההדרכה הדיאלוגית מובא כאן תיאור מדוקדק ומפורט של הדרכה כזאת שהנחיתי , על כל שלביה , כולל ההתלבטויות ושיקולי הדעת שלי . ההדרכה התקיימה ביום חורף בשנת . 2005 חשוב לציין שההדרכה המתוארת כאן התקיימה במוזיאון ריק , שנכחה בו רק קבוצה אחת , כך שחלק ניכר מ"תנאי החיים" של הדרכה מוזיאונית לא השפיע עליה . לא היה צורך להתאים את המסלול לאלה של קבוצות אחרות , לא נתקלתי בבעיות משמעת או קשב או בבעיות מכל סוג שהוא ביני לבין המורה המלווה . הדרכות המתקיימות מדי יום במוזיאונים לאמנות אינן מתרחשות על פי רוב בחלל ריק כזה . כמו כן קיימת דינמיקה קבוצתית שיכולה לעתים להשפיע מאוד על מהלך ההדרכה - ילדים שאינם מתעניינים , אחרים שהקצב הקבוצתי עלול להיות עבורם אטי או מהיר מדי , השתלטות של ילדים אחדים על השיחה ועוד . בעיות פדגוגיות אלה ואחרות אינן נידונות בפרק זה . מטרתו היא להדגים את מהלך הדיאלוג הפרשני הנוצר במודל שהצעתי . התאמתו לקבוצות תלמידים ספציפיות היא חלק מכישוריו הפדגוגיים של מנחה הקבוצה . בנוסף לכך , חשוב להבחין שהדרכה זו אינה מלווה כלל באמצעי עזר דידקטיים - אין בה הפעלות , מ...  אל הספר
מכון מופ"ת