מודל השלבים בקריאה הדיאלוגית של יצירת אמנות

מודל הקריאה הדיאלוגית יוצג כאן במצבו האופטימלי ויתואר כגישה נפרדת משאר הגישות . אולם אני מודעת היטב לכך שאלמנטים מתוך הקריאה הדיאלוגית נמצאים בכל אחת מהגישות שהוזכרו , ואין לגישה הדיאלוגית כל מונופול , לא על שיח דיאלוגי ולא על קריאה ביקורתית של טקסט חזותי , או גילוי ספקנות ביחס ליצירת האמנות ולמשמעותה . כל אלה יכולים להיות מושגים גם באמצעות הגישות האחרות . הייחוד בגישה הדיאלוגית הוא ההקפדה על דיאלוג מתמשך המתייחס לדרך הבניית הידע תוך כדי חקירה אישית וקבוצתית . המודל עוסק גם ביחסי המנחה והקבוצה , ביחס של המומחה לאלה שאינם מומחים , בקשרים שבין חברי הקבוצה לבין עצמם וכמובן ביחסים בין הצופה לבין יצירת האמנות . קריאת האמנות שאני מציעה עוברת כמה שלבים . לא תמיד ניתן להבחין בקלות מתי נגמר שלב אחד ומתחיל השלב הבא . לא תמיד השלבים מופיעים בסדר שאציג . במהלך הקריאה ייתכנו כמובן קפיצות בין שלבים ודילוג על אחדים , מיזוג בין שלבים ועוד . אולם הידיעה באיזה שלב נמצאת קריאת היצירה בכל רגע נתון יכולה לעזור להמשך הדיון בה ולחיפוש אחר תשובות למשמעותה . אדגים את שלבי הקריאה של יצירת אמנות באמצעות היצירה ה...  אל הספר
מכון מופ"ת