חינוך מוזיאוני - התיווך

עד כה לא נערך בארץ מחקר מקיף על איכות החינוך במוזיאונים לאמנות . עם זאת באוגוסט 2006 התפרסם מחקר שמומן על ידי הקרן הלאומית למדע ונערך על ידי צוות חוקרים מהמחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון . הנושא היה החינוך בחמישה מוזיאונים למדע ברחבי הארץ , הקולטים עשרות אלפי תלמידים בשנה . בין מסקנות המחקר נאמר גם שהביקור הלימודי במוזיאוני מדע וטבע מניב בדרך כלל למידה דלה ביותר , שכן הוא נערך על פי מודל ישן ולא מקובל , שלפיו התלמיד הוא קנקן , שאליו המדריך אמור לצקת ידע . מהלך זה אינו מעורר את סקרנות התלמיד ואינו מעודד את התעניינותו בתחום המדעי . החוקרים מצאו שההדרכה והפעילות במוזיאונים שנחקרו הן רשמיות , ולעתים הן אף קשיחות יותר מן השכיח בבתי הספר . ההדרכה והפעילות נבנו על “ הרצאות ארוכות וניסיון להקנות בפרקי זמן קצרים ידע מדעי עצום ורב . " לעומת זאת נעשה שימוש מועט בתערוכה עצמה “) אין כמעט שימוש או צפייה במוצגים ;( " לתלמידים ניתנו אפשרויות בחירה מעטות , ולא הוקדשה תשומת לב לאופנים שבהם האינטראקציה החברתית בסיור יכולה לקדם את הלמידה בסביבה חוץכיתתית . עוד מצאו חוקרי הטכניון , כי רוב המושגים ה...  אל הספר
מכון מופ"ת