צילום: איל יפה, ממונה שיקום הנחלים, המשרד להגנת הסביבה