קמיל פיסארו, "השיחה - דרך שו, פונטואז‭,1874 ,"‬ שמן על בד