התנאים המקדימים להתבוננות ביצירת אמנות

קיימים כמה תנאים מקדימים שעל הצופה להבין לפני שהוא ניגש להתבונן ביצירת אמנות . תנאי ראשון הוא ההכרה בכך שכל מרכיביה של היצירה האמנותית הם חלק בלתי-נפרד ממנה , וכאשר דנים בה יש להתייחס לכל מרכיב , קטן כגדול . לשם כך נדרשת התבוננות מדוקדקת בכל פרטי היצירה . הסיבה לכך איננה מפני שאנו רוצים “ לשפר את יכולת ההתבוננות" – כפי שנכתב לעתים קרובות בעלונים של מחלקות חינוך במוזיאונים . שיפור יכולת ההתבוננות יכול להתקיים גם בהקשרים אחרים , לאו דווקא בהקשר של אמנות , וההבחנה בפרטים בתוך היצירה אינה משמעותית אם אין היא מובילה להבנת המשמעות של כל אלה . ההתבוננות בכל הפרטים נחוצה מפני שהמרכיבים ביצירה אינם מקריים . לכל אחד מהם יש תפקיד בתוך היצירה , וכל אחד נושא משמעות - לעתים משמעות מרכזית ועקרונית , לעתים משמעות נלווית המחזקת את המשמעות העיקרית . לא תמיד ברורה מיד מידת חשיבותם של הפרטים השונים . זו מתבהרת רק במהלך קריאת היצירה , כאשר מידע חדש יכול להאיר פרט שכבר נצפה ולא יוחסה לו חשיבות מיוחדת , כמפתח להבנת היצירה . בכל מקרה חשוב להבחין בין המרכיבים , שלדעת הצופה הם בעלי משמעות מרכזית , לבין אלה שהוא...  אל הספר
מכון מופ"ת