יצירת אמנות בת-הגדרה

כדי להרגיש התמסרות ליצירת אמנות ולחוות מפגש שאין בו חשדנות וספק , הקהל מצפה לדבר נוסף , שאותו מגדירים צ'יקצנטמיהלי ורובינסון . ) Csikszentmihalyi & Robinson , 1990 ) determinability אנו נתרגם מונח זה כמאפיין המאפשר לאובייקט הנצפה להיות בר-הגדרה , כלומר ניתן להגדרה . על פי טענה זו , הצופה רוצה שיצירת האמנות תיתן לו הרגשה שיש לה הגדרה , כלומר שהיא נגישה , שאפשר להיכנס אליה ולהבינה לעומק . כאשר יצירת האמנות איננה מספקת את האשליה הזאת , הצופה יימנע מלהתקרב ולערב את עצמו . כאשר היצירה איננה בת-הגדרה , הצופה עשוי לקלוט אותה כגולמית , עשויה בחוסר מיומנות , אולי מיותרת , ואז היא מעוררת בו חוסר אמון וחוסר רצון למעורבות . אולם מן הצד האחר אין הצופה מעוניין גם ביצירה מתוחכמת יתר על המידה , אינטלקטואלית , מסובכת ומורכבת , עד כדי כך שהוא מרגיש שאין לו כלים להתמודד אתה . העובדה שיצירה היא בת-הגדרה עדיין אינה אומרת שהפרשנות שלה תהיה פשוטה או אחידה ומוסכמת על כל הצופים . היותה בת-הגדרה היא רק נקודת הפתיחה , שבה יתחיל הדיון על היצירה . דווקא התחושה שהיצירה היא בעלת רבדים רבים ופנים שונות תהיה נקודת משי...  אל הספר
מכון מופ"ת