גישות פסיכולוגיות בהערכת אמנות

פסיכולוגים לא מעטים עסקו בשאלה , מהו התהליך הפסיכולוגי המתרחש כאשר אדם מתבונן ביצירות אמנות . במפגש זה , שבו צופה מזהה אובייקט אמנותי ומגיב אליו , מתקיים תהליך המכונה ‘ הערכת אמנות' . ) art appreciation ( כאשר המפגש הוא בעל אופי חיובי , החוויה העיקרית שזיהו פסיכולוגים מאסכולות שונות , והכול מסכימים על הגדרתה , היא חוויה המכונה ' הנאה . ' אולם מה טיבה של ההנאה שצופים ביצירות אמנות חווים ? לשאלה זו לפחות חמש תשובות אפשריות , שאותן מפרט ומדגים הפסיכולוג הדני פונץ' בספרו העוסק בפסיכולוגיה של הערכת אמנות . ) Funch , 1997 ( חוויית ההנאה האסתטית בראש ובראשונה קיימת הנאה שפסיכולוגים מכנים הנאה אסתטית , והיא עצם ההנאה מתכונותיו הפיזיות של האובייקט - מהצבעים , מהצורות , מהאיזון ביניהם ועוד . תחום זה נחקר בשדה הנקרא פסיכולוגיה פסיכו-פיזית , כאשר ההנאה נצפתה באמצעות חקר העדפות של נבדקים יצירות אמנות שונות . יש הסבורים שהנאה זו מתעוררת ישירות בתהליך ביולוגי , מתוך מה שגייגר הגדיר כבר בתחילת המאה : 20-ה מלאותה החזותית של יצירת האמנות . על פי תיאורו , כדי לחוות הנאה אסתטית אין הצופה ביצירת אמנות צריך...  אל הספר
מכון מופ"ת