הקדמה

באיזה אופן נתרמים ילדים מהתבוננות באמנות ? כיצד צריך להתנהל מפגש של ילדים עם יצירות אמנות ? לשאלות אלה יש , כפי הנראה , יותר מתשובה אחת . יהיו שיאמרו שאמנות נוצרה למען מבוגרים , ולכן אין כל סיכוי שילד , שהוא חסר ניסיון חיים ומטען תרבותי חיוני , יוכל ליהנות ממנה או להבין אותה . יש הסבורים שיצירה אמנותית שילדים יוצרים בעצמם חשובה עשרת מונים מהתבוננות ביצירה מוגמרת של אמנים בוגרים . אחרים מאמינים שהתבוננות ביצירת אמנות היא חלק בלתי-נפרד מעולם התרבות , והילד צריך לפגוש עולם זה כבר בצעירותו , כצרכן אמנות לעתיד . לדעתם של מחנכים מסוימים , התבוננות באמנות עשויה דווקא להשפיע לטובה על היצירתיות של הילדים עצמם . הדעות בעניין זה רבות ולעתים חלוקות . כך או כך , לכל המעורבים בדבר , הן הצופים הצעירים או המבוגרים והן אלה שמדריכים אותם , יש אולי מכנה משותף אחד – האמונה כי לשם צפייה באמנות נחוץ ידע , רקע קודם ושליטה בשפת האמנות , שפה שיש לרכוש . ואכן , המשפט “ אני לא מבין / מבינה כלום באמנות" נשמע לעתים קרובות כאשר מפגישים קהל רחב - לא רק ילדים - עם יצירות אמנות . ניתן להסיק מכך כי הבנת יצירה תלויה ברמ...  אל הספר
מכון מופ"ת