תוכן העניינים

הקדמה 9 ..................................................................................................................... לפגוש יצירת אמנות – החוויה של הצופה 14 ............................................................. גישות פסיכולוגיות בהערכת אמנות 15 .................................................................. יצירת האמנות והעולם הפנימי של הצופה 23 ........................................................ מיהו הקהל הרחב 27 ................................................................................................. ? הציפיות של הקהל הרחב 28 .................................................................................. יצירת אמנות בת-הגדרה 30 ................................................................................... הצופה בן-זמננו 31 ................................................................................................ קריאת אמנות – האחריות של הצופה 45 ................................................................... התנאים המקדימים להתבוננות ...  אל הספר
מכון מופ"ת