סיכום המשמעויות הרגשיות השונות של מרכיבי הקול לפי ניוהם

ניוהם מייחס לכל אחד ממרכיבי הקול משמעויות פסיכולוגיות-רגשיות . מובן שהוא מסייג את המשמעויות , ולאחר כל דיון במרכיב קול מסוים מופיעה ההערה הבאה : בדומה לכל מרכיבי הקול ... ] כאן בא שם המרכיב הספציפי [ מתאפיין בקשת כמעט אינסופית של משמעויות פסיכולוגיות , שניתן להבינן במדויק רק בהקשר של מערכת יחסים תומכת ואמפטית עם כל דובר כפרט . עם זאת , הרעיונות שנזכרו לעיל מספקים תמונה של אחדים מההיבטים הפסיכולוגיים ... הקשורים במרכיב הקולי הנדון . ( ניוהם , 86 : 2002 ובעמודים נוספים ) הערה זו חשובה . טוב עושה ניוהם שהוא חוזר עליה פעמים כה רבות : אף מרכיב אינו מופיע בנפרד ובאופן ' טהור , ' אלא יש תמיד שימוש במרכיבים אחדים בוזמנית . גם אם לא מדובר בטיפול פסיכולוגי , אלא בביצוע אמנותי המביע רגשות , יש להבין היטב את ההקשר כדי לקבוע איזו מן המשמעויות תקפה במצב נתון ( לעתים המשמעויות יכולות לסתור ממש זו את זו . ( לעתים עלולות ההגדרות שלעיל להיתפס כפשטניות ; נוסף על כך לא תמיד פועלים הקריין , השחקן או הזמר מתוך מודעות מלאה למצב . המבצע המחונן מפעיל גווני קול מסוימים בהתאם לתחושה כללית , תחושה שהיא מעין השראה...  אל הספר
מכון מופ"ת