.9 חספוס

קול שאינו צלול מכונה ' צרוד' או ' מחוספס . ' הסיבה לחספוס כזה היא היווצרות חיכוך לא אחיד בשולי המיתרים בעת הפקת הקול : מיתרי הקול מתחככים אלה באלה , ואנו שומעים צלילי לוואי ( בדרך כלל בלתי נעימים . ( לעתים נוצרת צרידות זמנית בשל הצטננות או התרגשות , אך לעתים הצרידות כרונית ; זו יכולה להיגרם בגלל שימוש לא נכון במיתרים , בעיות רפואיות – גידולים , קשריות ( nodules ) או יבלות על מיתרי הקול – או בשל מיתרי קול לא סימטריים . לעתים הבעיה נובעת מחוסר תמיכה מספקת , ולא אחת הסיבה לכך היא הבנה לא נכונה של המונח ' שחרור' והחלפתו ב'רפיון . ' יש גברים שקולם מצטרד בגיל ההתבגרות ונותר צרוד גם בבגרותם , כי בעת התחלפות הקול הם לא נזהרו בשימוש בקולם המשתנה ודיברו בקולניות או בלחץ . לעתים נוצר ' מעגל קסמים : ' חיכוכים בשולי מיתרי הקול עלולים ליצור בהם שפשופים ממשיים , וכתוצאה מכך עלולות להיווצר יבלות על המיתרים ( כפי שנוצרות יבלות בקרסול בשל התחככותו בנעל . ( היבלות יכולות לגרום לאובדן קול זמני ; הזנחה ואי-טיפול עלולים להביא לכך שהצרידות תיעשה כרונית . פעמים רבות זוהי תוצאה של צרחנות ווכחנות האופייניות כל ...  אל הספר
מכון מופ"ת