.7 מיקוד לעומת אווריריות

קול ממוקד נוצר בעת סגירה חזקה ופעילות אקטיבית של מיתרי הקול . הדבר יכול לקרות בעת שימוש ב'משלב אמצעי' ( קול ' קדמי – ( ' לפי האסלר ורוד- מרלינג . במקרה כזה נוצר הקול הממוקד בשריר הפנימי של שפתות הקול עצמן ;( Husler & Rodd-Marling , 1976 : 17 ) או שהסגירה היא היקפית ' ) דוחסת ( ' ונובעת מהשרירים החיצוניים של שפתות הקול ( שם , ( ואז אנו חווים את הקול כ'צליל חזה . ' האסלר ורוד-מרלינג מציינים כי בסרט המתעד בהילוך אטי את תנודות המיתרים רואים שבעת הפקת צליל חזה , יש דחיסה חזקה של שפתות הקול המעובות זו אל זו , וקצוות מיתרי הקול ( הקרומית ] ממברנה [ העוטפת את שפתות הקול ) נראים בלתי-פעילים לחלוטין . לעומת זאת בעת הפקת ' פלסט' נראה בסרט שמיתרי הקול נעשים דקים יותר , נמתחים ומתארכים ( שם : . ( 19 האסלר ורוד-מרלינג טוענים שמתיחת מיתרי הקול היא פסיבית . מתיחה זו נובעת מפעילותו של השריר המחבר בין סחוס הטבעת לבין סחוס המגן , כמו גם מפעולת השריר ' ) לטרליס ( ' אשר מפעיל את סחוסי הפירמידה . ( pyramid cartilages ) הקול ה'מתוח' הזה מזוהה על ידי חוש השמיעה כ'צליל ראש' – צליל שאינו מוגדר כממוקד אלא כ'פתוח...  אל הספר
מכון מופ"ת