.4 שטף ומהירות (טמפו, גורם הזמן)

נושא זה הוזכר כבר בעת הדיון בהטעמות המילים והמשפטים , מפני שהאטת מהירות הקריאה היא אחד משני האמצעים להדגיש דבר מה ( האמצעי השני הוא הגברת עוצמת הקול או החלשתה . ( יש לציין שמהירות הדיבור תלויה מאוד באופי ובגיל . על הקורא להיות מסוגל להגות כל דבר בכמה מהירויות ולהקפיד שבהירות התנועות וחיתוך העיצורים לא ייפגעו בשל מהירות הקריאה . זאת אחת הסיבות להמלצתי לתרגל עד להשגת יכולת דקלום מהירה למדי , נמרצת וחלקה של כמויות גדלות בהדרגה של טקסט . לשם כך יש ללמוד ' לחסוך באוויר' בעת הקריאה ולהצליח להגות מספר רב יותר של שורות בנשיפה אחת . דרך התרגול אינה משתנה , ויש להחליט מה תהיה כמות השורות שתיקראנה על טון אחד בנשיפה אחת ( על כל שאיפת אוויר להימשך שתי פעמות לפחות . ( וירטואוזיות מתבטאת ביכולת לדבר מהר מאוד ובבהירות גדולה ( אם היכולת הזו נחוצה . ( הדבר נדרש למשל בהקראת קטעים קומיים הכוללים חידודי לשון ( אם לא יובנו המילים , תאבד ֹ ה'פואנטה . ( ' חשוב לדעת לגוון את מהירויות הקריאה , בייחוד בעת קריאת שירה מחורזת קצבית . יש להבין מתי מתאים יותר דיבור מהיר ומתי דיבור אטי , מתי יש ליצור שהיות והפסקות בתו...  אל הספר
מכון מופ"ת