א

א

– עיצור פוצץ לא קולי ( סדקי . ( בסיס ההפקה : מיתרי הקול . סימן פונטי בין-לאומי : . עיצור זה שייך כבר לעיצורים הפוצצים , אולם אני מביאה אותו כאן כדי לקשר אותו לשאר העיצורים הגרוניים . בשפות אחדות מופיע ההגה הזה אף שאין אות המציינת אותו . הוא מכונה ' מכת גלוטיס' או ' עצירת גלוטיס , ' דהיינו שפתות הקול מתהדקות ויוצרות עיצור פוצץ . בקרב הפונטיקאים מקובל לומר כי הוא לא קולי ( לעתים קשה לנו להבחין בכך . ( עיצור זה מהווה מדד טוב לאבחון בעיות בסגירת המיתרים בדיבור ובשירה , ומשתמשים בו גם כדי לטפל בבעיה הזו . האסלר ורוד-מרלינג Husler & Rodd- ) ( Marling , 1976 : 31-32 מצטטים את נגוס ( Negus ) וטוענים כי בתחילה היוו קפלי הקול ' שסתום ביטחון : ' מטרתם ה'מקורית' הייתה למנוע ( ההדגשה שלי , רל"י ) חדירת אוויר אל הריאות בעת שהאדם מבצע תנועות חזקות ( כמו למשל הידוק הזרועות או הרמת משא ) ומניע את הזרועות ושרירי החזה העליונים . לצורך חיזוק מיתרי קול רפויים מדי חלק מן המרפאים דיבור ( speech therapists ) 93 קיימות שיטות שונות לחימום קולי ולזמרה בעת הצטננות וצרידות ( ראו למשל  אל הספר
מכון מופ"ת