ח

ח

– חוכך לא קולי . בסיס ההפקה : לוע . סימן פונטי בין-לאומי : › ( בן זוג קולי : ע . (] [ בעבר נדרשו קרייני הרדיו ב'קול ישראל' להגות את העיצורים הגרוניים חי"ת , עי"ן וה"א . קריינים שהיו בני עדות המזרח לא התקשו בכך , והאחרים סיגלו 88 יש לציין כי הגיית ch בגרמנית דומה לזו של כ' בעברית x ) בכתב הפונטי ) רק לאחר האותיות a , o . u-ו בשאר המקרים הוא נהגה כיו"ד לא קולית ' משופשפת' ( סימנה הפונטי הוא . ( c לעצמם את ההגייה הנכונה של העיצורים האלה . כיום אין דורשים זאת עוד , ורק מתי מעט מן הקריינים מסוגלים ( או טורחים ) לבטא הגיים אלה . הנורמה הקודמת אינה קיימת עוד . דומני שההחלטה להיכנע למציאות ו'לרדת בדרישות' מלמדת על הידלדלות השפה ועל ההידרדרות הכללית בנושא זה .  אל הספר
מכון מופ"ת