ר

ר

– חוכך קולי ] רוטט . ] בסיסי ההפקה : ( 1 ) קצה הלשון רוטט או מקיש על המכתש ( ר' קדמית . ( סימנים פונטיים בין-לאומיים : r או ( 2 ) . הענבל או החך הרך רוטטים או מתחככים בחלק האחורי של הלשון ( ר' אחורית . ( סימנים פונטיים בין-לאומיים : ענבלית רוטטת , R – וילונית חוככת . – בימינו נהוגה ברוב הציבור בישראל הגיית ר' אחורית ( וילונית או ענבלית . ( השערתי היא כי הדבר נובע מכך שאלה אשר הכריעו בנושא זה היו אשכנזים דוברי יידיש , שפה שמוצאה בגרמנית עתיקה . אך אולי בעברית העתיקה הייתה הפקת ה-ר' ענבלית דווקא ? הלוא על הרי"ש חלים כללי ההגייה של האותיות הגרוניות ! בעבר דרשה רשות השידור הישראלית מן הקריינים ברדיו , מן השחקנים ומן הזמרים להגות ר' קדמית . דרישה זו הייתה תקפה ובוצעה עד לפני שנים אחדות . המצב השתנה בגלל צמיחת דורות חדשים של קריינים , שחקנים וזמרים , שההגייה הזו הייתה זרה ואף בלתי-אפשרית לביצוע ( מגיל מסוים ) עבורם . עד לאמצע המאה 20-ה היה מקובל בעולם האמנות המערבי שכל הדוברים , השחקנים והזמרים מבטאים ר' קדמית . עם הזמן גברה הנטייה להפחתת הרשמיות וליתר ' טבעיות , ' ולכן בשירה שאינה קלסית נוט...  אל הספר
מכון מופ"ת