ס

ס

– חוכך לא קולי . בסיס ההפקה : שיניים + קצה הלשון מרחף ומרוחק מעט מהשיניים ( יש החשים בו נמוך וקרוב יותר לשיניים התחתונות . ( סימן פונטי בין-לאומי : s ( בן זוג קולי : . ( z כל ההערות לעיל בדבר העיצור , Z ובפרט בעיות ההגייה שלו , תקפות גם כאן – למעט נושא הקוליות . למעשה , רצוי לתרגל את הגייתם של שני העיצורים במקביל . אין ספק כי אלה שתרגלו היטב את הגיית Z-ה לא יתקשו בהגיית . S-ה תרגול העיצור S עשוי לעזור מאוד לזמרים אשר נוטים לעצור את האוויר יתר על המידה בעת זמרתם ; כך למשל תרגול של ירידת ארפז' מהצורה su-su-su-su פותח היטב את משלב הראש . אם קיימות בעיות במיקום קדמי ( ריכוז ) של הקול , מומלץ לתרגל הגיית . si-si-si-si כפי שיש לעשות בכל התרגילים , צריך לעבור מן S-ה אל כל שאר התנועות – הן בהחלקות קול , הן בשורת צלילים , הן במשיכה על צליל אחד . עיצור זה הוא מן הגבוהים ביותר ( האוושה שהוא משמיע נעשית בצליל גבוה מאוד , ( ובדומה לעיצור ש' הוא מעורר אסוציאציות של שקט ( הס ) ושל קולות אוושה ( רסס , תסיסה . ( אסוציאציות נוספות הן של כיליון וסוף ( גסיסה , ( המסה , היסוס , חספוס . בימינו אין כל הבדל ב...  אל הספר
מכון מופ"ת