פ

פ

– חוכך לא קולי . בסיס ההפקה : שיני-שפתי ( שיניים עליונות על השפה התחתונה . ( סימן פונטי בין-לאומי : f ( בן זוג קולי : . ( v אופן הפקתו של העיצור הזה תואר לעיל בסעיף אשר דן בעיצור . V קל יותר להפיק את F-ה בגלל העדר הקוליות . לפי היי , הבעיה אשר עלולה להיווצר היא קושי לקשר בין העיצור F לבין העיצור או התנועה שאחריו , כי לעתים נוצר לחץ אוויר מוגבר . בין העיצורים V F-ו עלולה לחול הידמות בקרבת עיצורים לא קוליים , ויש למנוע אותה . לפיכך מותנית הפקתו של העיצור V בסגירה טובה ונכונה של מיתרי הקול שנועדה למנוע ' בריחת' אוויר . אפשר להניח כי אלה שביצעו עד עתה היטב את תרגילי העיצורים הקוליים אינם לוחצים אוויר מיותר , 78 ראו גם תרגיל . 49 אף שם יש שימוש מרובה בעיצור . V  אל הספר
מכון מופ"ת