ו, ב

– חוכך קולי . בסיס ההפקה : שיני-שפתי ( שיניים עליונות על השפה התחתונה . ( סימן פונטי בין-לאומי : v ( בן זוג לא קולי : . ( f לדעתו של היי , העיצור ו' ( בגרמנית : ( W הוא דו-שפתי . דבריו היו נכונים , לו הייתה זו השפה האנגלית ; באנגלית W היא חצי תנועה הנוצרת בין שתי השפתיים ( בדומה לתנועת . ( U כך הוא הדבר גם בדיאלקטים אחדים בשפה הגרמנית או בהגיית העיצור ב' בשפה הספרדית . יש להניח כי זו הייתה ההגייה המקורית והנכונה של הוי"ו בעברית הקדומה ] מטלון ( 1979 ) טוען זאת ואף מתלונן מרות על העובדה שאין זה כך בימינו , ] אולם דומה שעד לבוא המשיח לא ישוב המצב לקדמותו ... כיום מבוטא העיצור 77 לאחר תרגיל זה אפשר ולעתים אף נחוץ לתרגל את הגיית השי"ן ( תרגילים . ( 45-44  אל הספר
מכון מופ"ת