י

י

– חוכך קולי ( חצי תנועה . ( בסיס ההפקה : התקרבות של מרכז הלשון אל החך הקשה . סימן פונטי בין-לאומי : . j היו"ד העיצורית היא מעין החלקה ( glide ) של תנועת I ( בדומה לכך W-ה באנגלית היא החלקה של תנועת , ( U אף שהיא נחשבת לעיצור . בעת הגייתה מתרומם מרכז הלשון ומתקרב אל החך הקשה , ונותר מרווח צר ביותר למעבר האוויר והקול . בשל כך מכונה העיצור הזה גם ' חצי תנועה' . ( semi-vowel ) הוא קולי מאוד , אך בשל המקום הצר שנותר למעבר האוויר והקול , יש מעין הידחקות של הקול לעבר אזורי התהודה הקדמיים . עובדה זו היא יתרון וחיסרון כאחד : יתרון – כי הצליל ממוקם ' קדימה' וסוגר היטב את מיתרי הקול , ולכן יצלצל ויהיה מבריק וממוקד ; חיסרון – כי בעת דיבור ייתכן שהמרווח הקטן בין גב הלשון לבין החך יגרום גם לירידת החך הרך , וכתוצאה מכך יהיה הצליל המופק מאונפף . בעת זמרה ייתכן שכמות גדולה מדי של אוויר ושל ' אנרגיית תהודה' תילחץ אל מקום צר , והדבר עלול לגרום ל'שבירת' הקול , לבריחת אוויר או להשמעת קול חודרני מדי בעת הגיית העיצור הזה ( ראו הערה . ( 51 בקולות צעירים אפשר ש'קופסת הקול' תעלה גבוה מדי , ואז האיכות הכללית של ...  אל הספר
מכון מופ"ת