מ

מ

– עיצור חוכך קולי ( אפי . ( בסיס ההפקה : דו-שפתי . סימן פונטי בין-לאומי : . m כיום רווחת ההנחה שחללי הפה והלוע הם הראשונים בחשיבותם בנושא של תהודת הזמרה . בעבר ייחסו מורי הזמרה חשיבות מרובה לתהודה האפית , מכיוון שידוע כי מערות האף ( הסינוסים ) הן חללי תהודה גדולים וחשובים . בתרגילים לפיתוח הקול הודגשה תמיד חשיבות העיצור , 'מ מפני שבאמצעותו אפשר לחוש את ' מיקומו' הקדמי של הצליל , את התנודות ( הוויברציות ) בשפתיים ואת התמיכה החזקה של שרירי הבטן וצדי הגוף . התהודה מורגשת היטב בכל חללי הראש ומסייעת ביצירת 'המהום , ' צליל שהוא חשוב ביותר ליצירת זרימה של אוויר וקול . בעת הפקת הצליל חשוב להקפיד שלחיצת השפתיים זו אל זו לא תהיה הדוקה ( לחיצה כזו תמנע תהודה . ( כמו כן חשוב להקפיד על שמירת רווח בין טורי השיניים . על מנת שהתהודה האפית לא תודגש יתר על המידה , יש להרחיב את הנחיריים ולהימנע מ'דחיסת' הצליל אל האף .  אל הספר
מכון מופ"ת