ל

ל

– עיצור חוכך קולי ] מתקרב דו-צדדי . ] בסיס ההפקה : קצה הלשון ב'שפת המכתש . ' סימן פונטי בין-לאומי : . l ל' הוא העיצור בעל הצלצול הקולי החזק ביותר ( לאחר העיצורים שהם חצאי תנועות , ( ולכןאניסבורהכיהואמתאיםביותרלשלבהראשוןשלה'חינוךלדיבור . ' 70 כפי שצוין לעיל , אני מתייחסת אל כל עיצור שאינו פוצץ כאל חוכך - לרבות ה-ל' אשר משתייכת לעיצורים הנמשכים ( למנ"ר . ( 71 אם נשיר את העיצור בתהודה מרבית כשהלסת שמוטה , יישמע צליל הדומה לתנועת e אשר יקשה על השומעים לזהות כי זהו עיצור ולא תנועה . בחלק מהשפות ה-ל' ' עבה' – נוסף בה עיבוי של אחורי הלשון העושה אותה לעיצור נחצי ( כמו למשל במילה ball באנגלית , או L-ב הנהגית ברוסית בהגייה ' קשה , ( ' והצליל המתקבל דומה יותר לתנועת . U לכאורה אין כל קושי בהגייתו : לצורך הפקתו נוגע קצה הלשון במכתש . עם זאת  אל הספר
מכון מופ"ת