איור ‭:3‬ טבלת העיצורים הריאתיים )הנושפים( לפי ‭66 IPA-ה‬