הגיית העיצורים (ארטיקולציה)

קיים ניגוד של ממש בין התנועות ( בגרמנית ( Vokale לבין העיצורים . ( Konsonanten ) הניגוד הוא לא רק בהפקת הקול ( תנועה = ווקאל = קול ; עיצור = קונסוננט = רעש , ( אלא גם את הפוטנציאל ההבעתי ( אקספרסיבי ) שלהם . אורנן ואפרת , 1982 ) יחידה ( IV : 3 מגדירים עיצור באופן הבא : עיצור הוא ההגה הנשמע כאשר כלי הדיבור ... מתקרבים זה אל זה התקרבות מרובה , עד שהם חוסמים את זרם האוויר הבא מן הראה . יש שחסימה זו היא מלאה , והאוויר נעצר כליל להרף עין , ויש שחסימה זו היא אך בגדר הפרעה לזרם האוויר , אבל דרכו אינה נחסמת כליל . אלה ואלה עיצורים הם . לדעתו של היי , התנועות הן ' החומר הקולי ; ' הן נושאות עמן גם את הרגשות , ובשל כך נחשבות לגורם הנשי בשפה . העיצורים לעומת זאת פועלים כ"מעצבי צורה" פלסטיים , ולכן הם הרכיבים הגבריים בשפה . בניגוד לכך הגדיר הבמאי הרוסי סטניסלבסקי את התנועות כנחל זורם , ואילו את העיצורים כגדות הנהר 61 יש לציין כי ' קונסוננט' פירושו : ' הנשמע עם . ' ... משמעות הדבר היא שהניחו כי לעיצורים אין צליל משל עצמם , והם נשמעים אך ורק בהשפעת התנועות שאחריהם . הנחה זו שגויה כמובן . ייתכן שזו הס...  אל הספר
מכון מופ"ת