הדיפתונגים OA ,UA ,EA

מהו דיפתונג ( דו-תנועה ?( זהו רצף של שתי תנועות הנהגות במאמץ נשיפה אחד , כאשר התנועה הראשונה היא המוטעמת . לפיכך יש לבטא תחילה את התנועה הראשונה מבין השתיים , ואז להחליק בעדינות אל התנועה הסמוכה . כתוצאה מכך חל שינוי בתנועה השנייה ( ראו הסבר להלן . ( בעברית קיימות כמה דוגמאות לדיפתונגים . אחת הבולטות היא ' פתח גנובה , ' תנועה הנוספת לפני עיצור גרוני בסוף המילה : רוח , רע , הגיה rua › , rea , ) . ( higgiah ' אין הפרדה בין שתי התנועות של הדיפתונג ; לפיכך אף שבמילה דוגמת ידוע האות האחרונה ( הגרונית ) מנוקדת , יש להגותה בהחלקה ובהמשך לתנועה הקודמת ( כך נוצר הדיפתונג . ja-dua : ( את העיצור הגרוני שבסוף 56 ייצוג המילים בהתאם לכללי האלפבית הפונטי הבינלאומי . ( IPA ) הקו התחתי מסמן את מקום הטעם , ואילו הגרש ( ש ) מייצג את המפיק בה"א . המילה יש להגות כעיצור סוגר – כפי שהוגים בפשטות את העיצור ח' במילה ' רוח' ( איננו הוגים את המילה כרו-חה (] ru- › a [ או את העיצור ע' במילה ' שבוע' ( לא שבו-עה , ] shavu- 'ah [ אלא – sha-vua ' הגרש בסוף המילה מסמן את העיצור ע' אשר היה אמור להיות בסופה . ( לדעתי יש ...  אל הספר
מכון מופ"ת