תנועת O

גם תנועת O ( או ֹ) היא 'תנועת ביניים , ' ועקב כך יש קשיים בהגייתה . בעת דיבור הלסת התחתונה גבוהה יותר ( פתוחה פחות ) בתנועת O מאשר בתנועת , A אך בעת זמרה המ ִ פתח שלהן שווה ' ) פשרת התנועות . ( ' יש המכווצים את השפתיים יתר על המידה בעת שהם מנסים להגות את התנועה בבירור , ועקב זאת הצליל המתקבל זר לשפה העברית . ההגייה הנכונה והטובה של תנועת O מצריכה שרבוב השפתיים קדימה ; למעשה , פעולה זו מגדילה את חלל התהודה בתוך הפה . מהתהודה הזו נובעת גם 'כהותה' של התנועה . יש להקפיד על כך שהשפתיים יישארו רכות תוך כדי שרבובן ויאפשרו לשיניים הקדמיות –הן העליונות הן התחתונות – להיראות מעט ' ) שפתיים עצלות' היא תופעה רווחת המטשטשת מאוד את מובהקות הצליל של תנועת . ( O מורים רבים לפיתוח הקול מדברים על אודות 'טבעת אוויר' דמיונית האמורה להימצא בין השפתיים לבין החניכיים . אמצעי יעיל למציאת מנח השפתיים בתנועה זו הוא הגיית העיצור ש' במשך שניות אחדות ( עיצור זה נהגה תוך כדי שרבוב שפתיים , ( ולאחר מכן מעבר לתנועת O כאשר מנח השפתיים אינו משתנה . בעת זמרה מפעילה תנועת O את צליל השוליים של מיתרי הקול ' ) צליל ראש ( ' ...  אל הספר
מכון מופ"ת