תנועת A

הבנייה הפיזיולוגית של תנועת A-ה אינה קשה : פתיחת הפה באמצעות הורדת הלסת התחתונה . הבעיה העיקרית בהגיית התנועה הזאת היא האנפוף , והיא נובעת מפתיחה מועטה מדי של הפה ומכך שהחך הרך ממוקם נמוך מדי . הדוברים אינם חשים כלל כי אינם מבטאים תנועת A אלא צליל הדומה יותר למעין , E ואני נוטה לחקות את היגוים ( לאחר התנצלות והדגשה כי זוהי קריקטורה (! כדי להסב את תשומת לבם לכך . הבנייה הטבעית של A מצריכה מנוחה ופסיביות של כל השרירים המפיקים את התנועה הזאת ( הן את הקול , הן את ההגייה . ( רק בדרך זו תתקבל סגירה טובה של המיתרים . על הענבל והחך הרך להיות חופשיים , והנשימה צריכה להיעשות דרך הפה בלי מעצורים . על צליל A-ה להישמע בהיר , טבעי ולא מאולץ . בעת ההגייה משרבבים את השפתיים מעט החוצה ; צורת שולי השפתיים המתקבלת היא סגלגלה ( אליפטית , אובלית ) רחבה . רצוי לדמיין את הצליל כמין קרן המכוונת קדימה אל קרבת השיניים העליונות ' ) קצה המכתש . ( ' זהו מיקום חשוב ביותר גם להפקת צלילים בעת זמרה . אפשר לתרגל כמה צורות של מנח ( position ) שפתיים , ובדרך זו לחדד את השמיעה ולהמחיש את ההבדל שבין תנועות בהירות לבין כהות...  אל הספר
מכון מופ"ת