איור ‭:2‬ סכמה של איברי הדיבור ‭.1‬ חלל האף ‭.2‬ שפתיים ‭.3‬ שיניים ‭.4‬ קצה המכתש ‭.5‬ החך הקשה ‭.6‬ החך הרך (הווילון) ‭.7‬ הענבל ‭.8‬ חוד (קצה) הלשון (כולל קדמת הלשון) ‭.9‬ גב הלשון ‭.10‬ אחורי הלשון ‭.11‬ חלל הפה ‭.12‬ לוע ‭.13‬ מכסה הגרון ‭.14‬ 'קופסת הקול' ‭.15‬ 'קפלי הקול' ‭.16‬ הקנה (קנה הנשימה) ‭.17‬ הוושט (צינור המזון)