הגיית התנועות (ווקליזציה)

הערות על ההתחלה בתנועת A היי מציין כי התנועות נחלקות לשתי קבוצות יסוד : הסדרה ה'בהירה' I-E-A ( ונגזרותיה ) והסדרה ה'כהה' U-O-A ( ונגזרותיה . ( את הקשר האורגני בין התנועות אפשר לתאר בצורה הבאה : ' האגודה הבין-לאומית לפונטיקה' ( IPA : International Phonetic Association ) נוקטת גישה שונה לחלוקת התנועות . איור 1 שבסעיף הבא ממחיש זאת . התנועות ו'האגודה הבין-לאומית לפונטיקה' ) IPA ( הסכ ֵ מה של טרפז התנועות ( ראו איור 1 שלהלן ) נקבעה על ידי 'האגודה הבין-לאומית לפונטיקה' בהתאם לשיטתו של הפונטיקאי דניאל ג'ונס . ( Jones , 1881-1967 ) הקווים באיור מציינים את מקום התרוממותה של הלשון : הקו הימני מורה על התרוממות בחלק האחורי של הלשון , הקו האמצעי - על התרוממות במרכז הלשון , והשמאלי - על התרוממות בקדמת הלשון . אם הסמלים הפונטיים מופיעים בזוג , הימני שבהם מייצג תנועה הכוללת עיגול שפתיים . קיימים חילוקי דעות בנושא קביעת מיקומי הלשון . בשנים האחרונות הוכנסו מצלמות זעירות אל פנים איברי הדיבור , והתצלומים שהתקבלו הראו כי אנשים שונים הוגים תנועות באופן שונה . התברר מהתצלומים שלא תמיד החלק האחורי של הלשון ...  אל הספר
מכון מופ"ת