מבוא

המבוא שלהלן מתבסס על תובנותיו של יוליוס היי , מי שפיתח את אמצעי העזר והתרגילים בעקבות בעיות שצצו בשיעורים לפיתוח קול ; היי שוכנע בהדרגה שהדרכה קפדנית בנושא הדיבור האמנותי מובילה גם לשיפור משמעותי במערכת הקול בכללותה . לפיכך הוא החליט לנסות לשפר גם את ההגייה ( בדיבור ) של זמרים , וזאת לאחר שבעבר נהג להדריכם רק בנושא הזמרה . ההגייה המובנית נלמדת בשני צירים . תחילה לומדים ומתרגלים את רכיבי המילים וההברות ( תנועות ועיצורים ) כדי לרכוש הגייה ללא פגם – הן בדרך של האצה ( קריאה קצבית במפעם העולה בהדרגה , ( הן בדרך של האטה והארכה ( קריאה אטית הנעשית לזמרה . ( לאחר מכן מחזקים את הקול באמצעות פיתוח הצליל ( זמרה של ממש . ( היי מציין כי חוקי הגיית ההברות נתפסו היטב על ידי התלמידים ותורגלו בהצלחה . לעומת זאת התלמידים התקשו בהשמעת משפטים שלמים : הם לא הצליחו לבטא כהלכה רצף של הברות כה רבות , ובייחוד התקשו בהגיית רצף של מילים מרובות עיצורים . אפילו המשפט הזורם ביותר מבחינה מוזיקלית הערים קשיים בפני התלמידים המתחילים , ורק באמצעות לימוד פרטני של התנועות ושל הקשרים האורגניים שלהן אל המילים הם הצליחו להת...  אל הספר
מכון מופ"ת