תווים לתרגילים

1 א תרגיל - רגיל הגייה תרגיל . 3 ב תרגיל - רגיסטרים לאימון אוקטבה קפיצת עם הגייה תרגיל . 7 ג תרגיל - טרצה במנעד סקונדות של ועלייה ירידה . 12 ד תרגיל - קוורטה במנעד סקונדות של וירידה עלייה . 13 ה תרגיל - קוורטה במנעד סקונדות של וירידה עלייה .  אל הספר
מכון מופ"ת