ח. הערות בדבר העברית והניקוד בספר

העברית המופיעה בתרגילים מעלה בעיות אחדות : השפה אינה אחידה , ולעתים חל באותו הדקלום עירוב בין שפה יומיומית לבין שפה גבוהה ( זהו חלק מן השעשוע . ( בעברית העכשווית גם לא תמיד נהגים השוואים הנעים , ולכן בספר זה יסומן השווא רק אם הוא נהגה כתנועת . E כמו כן תיעשה ההבחנה בין שי"ן ימנית לשי"ן שמאלית באופן הבא : נקודה מעל לאות תסומן אך ורק אם תהא זו שי"ן שמאלית ( שי"ן . ( לעתים נטלתי לעצמי את ' חירות המשורר' ( ליצנציה פואטיקה ) ושיניתי במקצת את המילים כדי להתאימן לצרכיי ( כמו למשל " הוא מוכן להישבע" בתרגיל 19 בנושא הדיפתונגים . ( כתוצאה מכך ייתכנו שגיאות מסוימות בעברית או באופן הגייתה . כמו כן לעתים הרשיתי לעצמי להשתמש בהטעמות לא נכונות השגורות בשפה ( כמו למשל " טבריה" במלעיל . ( בדרך כלל יצוינו מקרים של הטעמה לא שגרתית או הגייה יוצאת דופן בכוכבית . (*) בחלק מהתרגילים מופיעות מילים ארכאיות או לא שגרתיות , ולעתים אף מילים שהן פרי המצאתי ( כמו למשל המילה " ממרורים" – על דרך " ממתקים" – המופיעה בתרגיל . ( 26 18 כך למשל במילה ' לבטאם' אנו הוגים רק את השווא הנע הראשון ( באות למ"ד , ( ואילו את השווא...  אל הספר
מכון מופ"ת