ז. הסתייגויות באשר לתחומי העיסוק של הספר

הספר הזה אינו מתיימר לרפא פגמי קול ודיבור ולהחליף קלינאי תקשורת או מורים לפיתוח קול . הוא אינו מדריך להוראת פיתוח הקול , הפקת הקול , הנשימה , התמיכה והיציבה . אף שהספר מנסה להבהיר מונחים העוסקים בזמרה ומציג הרהורים אשר עלו במשך שנים רבות של לימוד והוראת הנושא , הנחת היסוד היא כי המונחים והנושאים הללו אינם זרים לקוראים . עיקר ערכו הוא אפוא התרגילים עצמם , וכל אחד ואחת מהקוראים יכולים ליטול ממנו שיטות עבודה המוכרות להם כדי להפיק מהן את התועלת המרבית . למרות זאת נכללים בספר נושאים דוגמת הצעות לכיווני טיפול בבעיות קוליות , אינטרפרטציה וקריאה אמנותית , המקצב של השפה או ההטעמות הנכונות של מילים ומשפטים . הדיון בעשרת " מרכיבי הקול הדובר" ( בעקבות ניוהם ) נועד לשרת את הצורך בהבעה רגשית באמצעות הקול . כל הנושאים האלה ניתנים כחומר למחשבה , לעיון ולרענון , ומובן שאין הם מתיימרים להחליף את בתי הספר למשחק . ייתכן כי חלק מהעוסקים בתחום יחלקו על חלק מהדעות המוצגות כאן . זו זכותם המלאה : הקול האנושי ואופן הפקתו הם נושא מורכב – קיימות שיטות רבות וגישות מגוונות אשר יכולות להיות נכונות . אשר לדקלומים עצמ...  אל הספר
מכון מופ"ת