ו. למי אפוא מיועד הספר הזה?

בארץ ראו אור חוברות וספרים אחדים שלפי הצהרת מחבריהם מטרתם היא תרגול עצמי בבעיות הגייה ושיפור האיכות הקולית של הדוברים . שתי דוגמאות בולטות הן ספרו של דורי צליוק , השימוש הנכון בקול ובדבור ( תשכ"ז ;( וספרה של ילנה אלמזובה , עיצוב הקול ופיתוחו ( תשנ"ד . ( באחרון מציעה המחברת שיטה טובה , קצרה , תמציתית למדי , מקצועית , מובנית , הכוללת הסברים טובים לטיפול בבעיות הגייה וקול . בהצעותיה לתרגילים שעניינם נשימה , שחרור 12 אמנות התנועה הזו מכונה אוריתמיה ( בגרמנית : . ( Eurythmie 13 מובן שבדורנו הפוסטמודרני נוטים לראות הכללות מעין אלו בביקורת , בספקנות או בביטול , וזאת בייחוד לנוכח הניסיון הנורא מתחילת המאה 20-ה של תורות מדעיות לכאורה אשר עסקו בתכונות אופייניות כביכול של גזעים . 14 וכך נכתב באותו הספר : " מטרת דפים אלה לתת למורה , לגננת , למחנך ולשחקן , אמצעי עזר לתרגול ביתי שיטתי , כהשלמה לטיפול אצל מומחה , או כטיפול מונע טרם היווצר הפרעה בקול" ( שם : . ( 4 הגוף ותהודה היא ממליצה פעמים רבות לבצעם תוך כדי " דקלום של חרוזים" ( ראו למשל שם : , ( 125 , 121 , 120 כי הקצביות תורמת לשיפור איכות הנשימה...  אל הספר
מכון מופ"ת