ד. מה בין דיבור לזמרה?

התרגילים בנוסח היי שימשו אותי בעיקר ככלי עזר להוראת זמרה , אך גם ככלי אימון בנושא הגייה בעבודתי עם תלמידי משחק . הם גם היו לעזר רב לזמר ' ראפ' שלמד אצלי . מובן שישנם הבדלים ברורים בין זמרה לבין דיבור . להלן החשובים שבהם : א . בעת דיבור המשלב הקולי הוא משלב חזה ( chest register ) או משלב אמצעי . ( middle register ) הקול המופק הוא ' קול מלא' ( בגרמנית : ;( Vollstimme ' קופסת הקול' נמצאת אז במנח ( position ) טבעי . לעומת זאת בזמרה הקלסית ובזמרה האמנותית , ובאופן חלקי גם בסוגי זמרה אחרים , יש 8 דוגמה לכך הייתה עבודתי בבית הספר לביטוי בימתי 'הדרך' שבגבעתיים . שימוש נרחב ב'קול ראש' ( head voice ) המכונה גם ' קול שוליים' ( בגרמנית : . ( Randstimme במצב זה מופק הקול תוך כדי הורדת ' קופסת הקול' כלפי מטה והרמת החך הרך " ) מצב פיהוק ( " כדי לאפשר את מתיחת מיתרי הקול . ב . בדרך כלל בעת דיבור מצומצמים המנעד הקולי ועוצמתו יותר מאשר בעת זמרה .  אל הספר
מכון מופ"ת