היהדות בין לאום ודת

Yosef Salmon , Religion and Zionizm : First Encounters , The Hebrew . University Magnes Press , Jerusalem 2002 , XXVII + 399 pages ספרו של יוסף שלמון על הציונות והדת שהופיע לאחרונה באנגלית הוא ספר מעניין וחשוב ביותר , ואני על כל פנים הייתי שמחה אם היה מופיע גם המשך על תקופות מאוחרות יותר , שהרי נושא הציונות והדת הוא נושא חי ורב משמעות היום . הנושא 'יהדות וציונות' הוא מקרה ספציפי של הנושא הרחב ' דת ולאומיות , ' ובה בעת נושא העומד בפני עצמו . השאלה אם יש לטפל בו באורח ייחודי או באורח השוואתי היא בעצמה חלק משאלה רחבה יותר על ייחודה של הציונות בין התנועות הלאומיות . אבות התנועה הציונית הפוליטית , בראש וראשונה הרצל , הדגישו תמיד דווקא את הנורמליות והלגיטימיות של שאיפת העם היהודי למדינה משלו , כמו שיש לעמים אחרים , כלומר הדגש שלהם היה על זהות עם ישראל כאומה שיש לה זכות למדינה , ולא על ייחודה של אומה זו שיש לה דת משלה . לאחרונה , מופנית בהיסטוריוגרפיה הציונית תשומת לב רבה יותר לחיפוש מאפיינים המשותפים לציונות ולתנועות לאומיות אחרות . את אלה לא קשה למצוא גם בתוכן האידאולוגי של התנועות וגם ברטו...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב