מנהיגותו של הרצל בפרספקטיבה השוואתית

הציונות בלאומיות תכלית המאמר הזה היא להתבונן במנהיגותו של הרצל מנקודת התצפית של מחקר השוואתי של הלאומיות . מייסד הציונות הפוליטית הוכר כאחד מגדולי המנהיגים הלאומיים של זמנו . קורולנקו ( Koroienko ) אמר שהרצל הוכיח את כוחם של אנשים גדולים לשנות את ההיסטוריה . יש דעות שונות על סוד ההשפעה של הרצל , המבוססות אם על כוח אישיותו ואם על תוכן בשורתו . ההסבר המשכנע ביותר , לדעתי , אמור להתמקד באיכות החדשנית של הבשורה הזאת . בתקופה שרעיון הלאומיות שרר בפוליטיקה האירופית , הרצל אימץ אותו בצורתו הפשוטה ביותר והכוללנית ביותר . רוטנשטרייך קרא לו 'לאומיות אלמנטרית , עניין של ארץ ומדינה . ' אבל הרצל החיל מושג פשוט זה על עם שגילם סתירה עמוקה . מצד אחד , היהודים היו רחוקים בבירור , יותר מכל עם אחר , ממסלול המוליך למדינת לאום טריטוריאלית ; מצד אחר , הם היו , לפי הכרתם של יהודים ולא יהודים כאחד , מודל קלסי או טיפוס אידאלי של אומה נפרדת , ייחודית ומובחנת בבהירות . הקישור המעשי שהרצל יצר , אולי שלא ביודעין , בין שתי עובדות אלה הסותרות זו את זו , עשה אותו לדובר ולמבצע המושלם של העיקרון הגרעיני של הלאומיות המו...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב