הנהגה לאומית ואופי לאומי

נקודת המוצא של דיון זה היתה יכולה להיות האימרה המיוחסת לצ'רצ'יל , ' אני המנהיג שלהם . אני חייב לציית להם , ' אלא שארחיק לכת מעבר למה שנאמר בה . התזה העיקרית שאעלה במאמר זה היא שיש קשר עמוק , אפילו כפייתי , ושוררת השפעת גומלין , בין התדמית העצמית של אומה - על אופןה ועל ערכיה - לבין המנהיגות הלאומית העולה בעתות משבר , והכיוון שבו מנהיגות זו מובילה את האומה . אולם קודם הצגת התזה הזו , הרי כמה הערות מקדימות . השימוש במושגים כגון 'אופי לאומי , 'תדמית עצמית , ' 'שאיפות לאומיות' - שנוי במחלוקת , כיוון שמושגים אלה אינם ניתנים להגדרה ולמדידה מדויקת ומדעית . השימוש שייעשה במושגים אלה כאן יהיה אפוא אמפירי ומכליל , ללא ניסיון להתבסס על תאוריות פסיכולוגיות או אנתרופולוגיות . כמו כן , כאשר אייחס תפקיד היסטורי למושגים אלה וכגון אלה בהמשך הדיון , אין כוונתי לרמוז כי למושגים אלה יש השפעה גדולה מזו של גורמים היסטוריים אחרים , המניעים ומשנים את ההיסטוריה . בשלב ראשון של הדיון רק אניח , שכל הסבר היסטורי של שינוי חשוב בחייה של אומה הוא דל יותר ללא הערכת הגורם של מנטליות , מנטליות של יחידים ושל קבוצות , ובע...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב